Open image
 
CURR MIN AVG MAX
39.3 50.2 75.0 Katilo išėjimas
57.4 60.4 62.2 Boileris
17.3 18.9 19.4 Salė 1
16.3 18.6 19.3 Salė 2
18.7 18.8 18.8 Tarnybinės
CLOSE
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Grindų pavaros išėjimas
Boileris
Lauko Temp.
Salė 1
Salė 2
Tarnybinės
Holas
Boilerio Šildimas
Grindų pavaros
Grindų pavaros
Grindų siurblys
Recirkuliacija
Holas
Tarnybinės
Salė 2
Salė 1
Boileris
[PID1_St]
Užduota palaikymo tempertaūra
Trieigio pavaros procentai
[Fl1_Fz]
[Fl2_Fz]
[Fl3_Fz]
[Fl4_Fz]
[Fl5_Fz]
[Fl6_Fz]
[Fl7_Fz]
[Fl8_Fz]
[Fl9_Fz]
[Fl10_Fz]
[Fl11_Fz]
[Fl12_Fz]
[Fl13_Fz]
[Fl14_Fz]
[Fl15_Fz]
[Fl16_Fz]
Heater Up
MENU