⏰ 03:26
Salė 2
🌡 6: 18.8°C
🌡 7: 18.4°C
🌡 9: 20.3°C
🌡 8: 16.0°C
Holas
Salė 1
Tarnybinės
🌡 1: 74.2°C
🌡 2: 52.0°C
🌡 4: 59.0°C
Užduota 38.7°C
🌡 3: Yra 30.5°C
🌡⛅-2.6°C
Duomenys atnaujinti: 2018-02-07 10:06:06
Holo Kalendorius
Salės 1 Kalendorius
Salės 2 Kalendorius
Tarnybinių Kalendorius
-2°C
+3°C
>0<°C
🌡 Δ 22.20
Boileris 9.3 kW/h


CLOSE
MENU